Galeria


Galeria - nasze podręczniki

W szkole Hallo Kinder pracujemy na znanych i sprawdzonych podręcznikach wydawnictw najlepiej rozumiejących potrzeby edukacyjne dzieci: jak Wydawnictwo Szkolne PWN ) oraz OXFORD University Press.

Starannie wybieramy podręczniki, aby oferować również zadania multimedialne do pracy z komputerem i możliwość słuchania nagrań nie tylko na zajęciach, ale także w domu czy samochodzie.

W siedzibach Szkoły Hallo Kinder przy ul. Kopcińskiego 9, Koncertowej 7, Koncertowej 11 odbywają się zajęcia przy użyciu nowoczesnych narzędzi. Uczymy też w szkole nr 358 na Wilanowie oraz od 2023 roku jesteśmy również w SP 399 na Kabatach.
więcej...