Nasi lektorzy

Anna Stachurska


ANNA STACHURSKA - założycielka szkoły, główna metodyk i lektorka

Absolwentka lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Technische Universitat w Dreźnie, studiów menedżerskich i studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej; w latach 2000-2012 tłumaczka i menedżer komunikacji w międzynarodowych korporacjach i organizacjach.

W 2013 roku założyła Szkołę Hallo Kinder. Od tego czasu sama naucza, stosując najlepsze metody nauczania dzieci. Specjalizuje się w nauczaniu dzieci w wieku 6-12 lat.


Teague Ryszard Lavigne - native speaker (USA)

"Bilingual, aspiring trilingual, trained CELTA Native English Speaker. I am also an experienced outdoor activity instructor and group leader. I always strive to do my personal the best for my students. I have the necessaryenthusiasm and determination essential to ensure that I make a success of any

role that I take on

Anthony Jacks - Native Speaker , England, UK

Teacher of English as a Foreign Language with great experience in teaching conversation classes (all levels: A1 to C2) and teaching individual students as well as organised school classes and in-company groups i.e. at   BRITISH SCHOOL, POLANGLO, NOVATORIUM (private foreign language schools) since 1999.  Oxford University Press Trainings: Teaching English to Foreign Students, Handling Difficulties with Youth Behaviour; Professional Development for Language School Teacher.

Barbara Chudzyńska - lektorka j. angielskiego,

Nauczycielka dyplomowana,  absolwentka  Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w nauczaniu j. angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.
Od 3 lat naucza języka angielskiego  we wszystkich grupach wiekowych 3-6l. Posiada certyfikat państwowego egzaminu z języka angielskiego. Jest w trakcie studiów z metodyki nauczania języka angielskiego. Na swoich zajęciach łączy wieloletnie doświadczenie w  pracy z dziećmi z pasją do nauczania języka angielskiego. Jej wychowankowie biorą udział w Ursynowskim Przeglądzie Piosenki Angielskiej i występują przedstawieniach teatralnych w j. angielskim. Absolwentka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz pedagogiki ogólnej. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Sebastian Siemaszko - native speaker (USA)
Dedykowany do kursów konwersacyjnych dla
dzieci starszych lektor z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą
szkole i na obozach językowych. Prowadzi świetne lekcje, które szlifują język i rozwijają sprawność w swobodnej komunikacji. Uwielbiamy przez nastolatków!