Metodyka

Główne założenia metodyczno-dydaktyczne w Szkole Hallo Kinder to:
• metoda komunikatywna • nauka przez zabawę  • gry ruchowe i planszowe  •  śpiew i odgrywanie scenek • wsparcie koncentracji i procesów zapamiętywania  przy użyciu narzędzi multimedialnych - multibooki , tablica interaktywna, gry online.

Metoda komunikatywna w nauczaniu języków obcych, którą stosujemy, polega na to równoległym doskonaleniu wszystkich umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania.

Na naszych kursach dzieci poznają język przez zabawę. Dużo śpiewamy, rzucamy miękką piłką, gramy w przeróżne gry. Angażujemy wszystkie zmysły: poznajemy nowe słowa nie tylko za pomocą wzroku i słuchu, ale także dotyku i zapachu. 

Koncentrację i  procesy zapamiętywania wspieramy przy użyciu nowoczesnych narzędzi, wyświetlanych na dużym ekranie multibooków, gier edukacyjnych a także rywalizację.

Oto niektóre z naszych zabaw:

- zabawy kartami obrazkowymi,

- gry online z elementem rywalizacji na platformach edukacyjnych z ćwiczeniami bieżącego słownictwa,

- zabawy z użyciem "realiów" czyli prawdziwych przedmiotów, warzyw, zabawek, artykułów spożywczych itd.

- pantomima,

- odgrywanie scenek 

- domino obrazkowo-słowne,

- odgadywanie słów i zwrotów z ruchu warg,

- wspólne śpiewanie, gestykulowanie prezentowanie wyśpiewywanej treści,

- gry "literkowe" oraz gry planszowe,

- gra w klasy (np. "wyskakujemy" liczebniki, dni tygodnia),

...oraz wiele innych zabaw wymyślanych przez lektora lub wyszukiwanych ze sklepów z zabawkami  i książek o najlepszych grach i zabawach  pojawiających się na rynku.